Alle hunder er velkomne

Pensjonatet vårt er åpent for alle hunder uansett alder, størrelse og rase. Det er med på å skape et mangfold som vi har erfart at både hundene og deres matforeldre setter pris på. Men vi som alle andre pensjonater har enkelte regler som må overholdes for at hundene skal være velkomne hit.

Obligatoriske krav

For det første er det viktig at hundene har de nødvendige vaksinasjoner. Den mot kennelhoste er det aller viktigste. Vi ber derfor om å få en kopi av hundens vaksinasjonskort når den kommer hit første gangen. Det er en sikkerhetsforanstaltning som de fleste setter pris på. Ingen vil jo at ens hund skal bli syk eller smitte andre. For oss er det dessuten helt ødeleggende dersom det skulle vise seg at vi har sluppet inn en smittefarlig hund.

Det andre obligatoriske kravet er at hunden skal være forsikret. Det hender jo innimellom, men heldigvis veldig sjelden, at en hund blir syk, skadet eller kommer til å gjøre skade på folk, ting eller andre hunder. Da er det viktig for oss at vi kan tilkalle eller oppsøke relevant assistanse uten å måtte tenke på økonomi. En kopi av forsikringsbrevet gir oss den sikkerhet vi trenger på dette området.

Statusskjema

I tillegg til disse obligatoriske kravene vil vi at alle hundeeiere fyller ut et skjema som skal gi oss så mye relevant informasjon om hunden som mulig. Vi må blant annet vite hvordan hunden interagerer med andre hunder. Bør den bo og rastes alene så er det bedre at vi får vite det på forhånd enn at vi må erfare det selv. Videre er det viktig for oss å vite om hundene går på medisiner eller noen form for spesialkost. I vår innkvarteringspris inngår standard fôr tilpasset størrelse, aktivitetsnivå og alder. Krever en hund noe ekstra utover det må eierne enten ta det med eller vi kan skaffe det mot et tillegg i prisen.